Zhang Yawei
ZY
Zhang Yawei
Chinese (Cantonese)  native
Qingdao

После окончания университета стала учителем русского языка,работала 3 года,потом переводчиком до сих пор.

Statistics
Work schedule
Experience
Education

Russian

Chinese (simplified)

Business, Document, eCommerce, Tourism and travel
Translation
2k words per day
₽2 per word
Experience

Hongkong Songyao trade company,  Guangzhou,  2011 - 2014

Jilin Russian university ,  changchun,  2008 - 2011

Компания мир,  Suifenhe,  2014 - 2018