Andrii Kravchuk
AK
Andrii Kravchuk
Ukrainian  native
Zlín

Udělám překlad dokumentů nebo zajistím tlumočnické služby (během provedení schůzek, pracovních pohovorů, návštěvy lékaře apod.). Mám zkušenost s vytvořením dvojjazyčných smluv. Pracuji z češtinou a ukrajinštinou. Tady je několik důvodů, proč byste...

Statistics
Work schedule
Experience
Education

Czech

Ukrainiannative

Translation
2k words per day
€0.05 per word
Experience

Centrum na podporu integrace cizinců,  Spolupráce na DPČ,  2023 - Present